پرداخت هزینه های همایش اعتیاد به فضای مجازی

0

هزینه پذیرش هر مقاله برای دانشجویان معادل ۴۶۰ هزار تومان ؛ برای هیت علمی معادل ۵۲۰ هزار تومان و برای شرکت کننده گان آزاد و افراد فاقد مقاله معادل ۵۶۰ هزار تومان است که از طریق لینک زیر اقدام بفرمایید

دقت بفرمایید که هر مقاله را باید جدا ثبت کنید.بعد از پرداخت مبلغ نهایی به شماره کارت زیر عکس آن را آپلود کنید

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است